اسکیزوفرنے تنهآ بیمآی ڪِهـ بِش نیآز دآرَمـ تَصَور ڪُن یهو متوجهـ بِشے ڪِ آدَم هآ ،مڪآن هآ و لَحظآتے ڪ‌هـ بَرآتـ بیشتَـرین اهمیتـ دآشتَن نَهـ از بیـن رَفتَن نَهـ مـردن ،بلڪه اصَن وجود ندآشتَن
پیوست عکس:
1481801569655023.jpg
دیدگاه
fateeh

نیلو هروقت اومدی بیا پی وی کارت دارم

1396/03/29 - 19:28

پسندیده شده توسط