بعضی کارا محاله که محاله.... اما بعضیا میگن هبچ کاری نشد نداره پس اگه بخوای هیچ کاری محال نیس....اما من میگم بعضی کارا، بعضی حرفا و خیلی از چیزا، حتی اگه بخوای هم محاله ... چون از یادها مون نمیره مثل بخشش کسی که وسط خنده هام وقتی یادش می افتم گریه م میگیره .......
پیوست عکس:
photo_2017-06-09_18-14-28.jpg

پسندیده شده توسط