خسته نباشی سرنوشت!!! روزها یکی پس از دیگری به پایان می رسند… و در پی روزها عمر من… خسته نباشی سرنوشت….! می بینی؟! دست در دستان تو تمام راه را بیراهه رفتم شنیدم کسی میگفت: چشمانت را ببند! اعتماد کن… ولی افسوس به قیمت تمام روزهای رفته چشم هایــم را بستم… اعتماد کردم…! بهای سنگینی داشت اعتماد !!!!!!!!!!!!!!! هنوز درگیر زخمهایت هستم……… .
پیوست عکس:
1481031157-zheleznaya-doroga-perspektiva-3212-360x252.jpg

پسندیده شده توسط