+ گل یا پوچ ...؟
- میترسم !
+ نترس عشقم ، گل شد بمون :)
- پوچ شد نرو ...

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط