‌میکنم سرفه که منظور: کنار تـو منم .... کرده‌ام جمع حواسم که نلرزد سخنم ....مــن ، شــما ، چیزه ، ببخشید خداحافظتان ...ای خــــدا باز نشد حرفــ دلم را بزنم:|

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط