اشتیاقی که به دیدار تودارد دل من،دل من داند و من دانم و دل داند و من:|
پیوست عکس:
IMG_20170408_144255.jpg
دیدگاه
gerdoo

من دانم و دل داندو من دانم و دل من داندو تو دانی و ما دانیم .همه میدانیم:-D

1396/01/20 - 10:39 توسط Mobile
A-N

خخخخخ

1396/01/20 - 10:46 توسط Mobile

پسندیده شده توسط