پاسخ بی پاسخ ...... روزی یک پسر انگلیسی با پسر ایرانی رو به رو شد و ب او گفت: چرا پسرانشما نمیتوانند با دختران آزادانه دست بدهند؟ یعنی اینقدر پسران شما هوس ران و... هستند؟ پسر ایرانی جواب داد: مگر همه پسران انگلیسی مییتوانند با ملکه انگلیس دست دهند؟ پسر انگلیسی گفت: خب معلومه که نه، ایرانی گفت: چرا؟ انگلیسی گفت: خب چون اون ملکه است و هر کسی نمیتونه باهاش دست بده پسر ایرانی هم گفت: دخترای سرزمین من هم همه ملکه هستند ....
دیدگاه
imahi

عاااااااااالی

1396/01/6 - 23:18

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط