حس قشنگ سقوط

صدای قشنگ چفت شدن رو آسفالت

صدای مردمی ک هی میگن

صدامو میشنوی?? خانوم صدامو میشنوی?? خانوم???

:)
دیدگاه
hosseini

:(

1395/12/16 - 16:19 توسط Mobile
hosseini

لاویییین دارم میمیرمممم

1395/12/16 - 19:57 توسط Mobile
lavin0081

الهی من بمیرممممممممممممممم زهرااااااااااااا {-31-}

1395/12/16 - 21:14
hosseini

خدا نکنه تو نباشی من چکار کنم

1395/12/16 - 22:24 توسط Mobile
hosseini

<img src=(" title=":((" />

1395/12/17 - 16:11 توسط Mobile

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط