هــوا آنسـوی چشمــانــم بارانیـــست...سکوتــم تحــفه ی رنجــی پنهــانیست...
پیوست عکس:
اااا.jpg

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط