هر چند وقت موقع چت كردن ويسم بفرستين ،
آدمهـ ديگهـ گاهى وقتا دلش برا صداتون تنگ ميشهـ ،
نميتونهـ زنگ بزنهـ ،
يا شايدم ميتونهـ ،ولى از واكنشتون ميترسهـ...
لطفا هر چند وقت ويس بفرستين ،
شايد برا شما يهـ ويسهـ
ولى برا كسى كهـ دوستون دارهـ ،
بيشتر از يهـ ويسهـ...
يهـ دنياس..
يهـ اميدِ اصن.. :)
آدمهـ ديگهـ
گاهى وقتا دلش
برا موسيقىِ موردِ علاقش
تنگ ميشهـ..
دیدگاه
imahi

لایییییییک

1395/11/1 - 00:48

پسندیده شده توسط