سهراب سپهری شاخه ها پژمرده است. سنگ ها افسرده است. رود می‌نالد. جغد می‌خواند. غم بیاویخته با رنگ غروب. می‌تراود ز لبم قصه سرد: دلم افسرده در این تنگ غروب.
دیدگاه
imahi

لایییییییییییییییییییییییک

1395/10/23 - 23:45 · گزارش

پسندیده شده توسط