زلال شانه‌هایت
همچنانم عطش می‌دهد
در بستری که عشق
مجابش کرده است
احمد شاملو
پیوست عکس:
ashgh-6.jpg

پسندیده شده توسط