مپرس از من چرا

در پیله‌ی مهر تو محبوسم

که عشق از پیله‌های مرده

پروانه می‌سازد!
پیوست عکس:
ashgh-5.jpg

پسندیده شده توسط