بازهم دلایل نوبخت گونه...
پیوست عکس:
khameneisoldier.jpg

پسندیده شده توسط