فتنه ای در راه است...
پیوست عکس:
khameneisoldier2.jpg

پسندیده شده توسط