امروز باز دیوانه ام گم کرده میخانه ام مخمور جام باده ام دلتنگ آن افسانه ام بازم رهان بازم رهان امروز غوغا میکنم زنجیر را وا میکنم در شهر هیاهو میکنم لب از سخن وا میکنم بازم رهان بازم رهان گویم خریدارت شدم مست رخ ماهت شدم من عاشق زارت شدم اینگونه بیمارت شدم بازم رهان بازم رهان آمد ندا در گوش من ای بنده مدهوش من از بند خلاصت میکنم از غم رهایت میکنم
پیوست عکس:
IMG_20161229_224315.jpg
دیدگاه
TANHA15

زیبا بود

1395/10/12 - 13:17 توسط Mobile

پسندیده شده توسط