از جناب دکتر روحانی به جهت دمیدن روح امید در روح ملت مظلوم ایران تقدیر و تشکر می کنیم ، اگر چه عده ای مفت خور دیگر نمی توانند مفت بخورند!
دیدگاه
sn313

بله اما متأسفانه CPR شون خیلی شدید بود زد و مردم رو خفه کرد

1395/12/28 - 16:29 1395/12/28 - 16:29
58240815

ما و خیلی های دیگر هم جزو مردم هستند،اگر چه شما و اربابتان آنها را خس و خاشاک می نامید!

1395/12/28 - 22:36 1395/12/28 - 22:36
sn313

از کوزه همان برون اید ک در اوست.

1395/12/29 - 10:24 1395/12/29 - 10:24
58240815

باید با واقعیت خارجیزندگی کرد،ولو رسانه و قدرت دست عده ای خاص باشد،گذشت زمانی که عده ای دیگران را بازی دهند.

1395/12/29 - 19:48 1395/12/29 - 19:48
58240815

از مقدس اردبیلی پرسیدند اگر یک شب با دختر تنها شدی چه می کنی؟ نگفت من مقدس اردبیلی هستم، گفت پناه می برم به خدا از شر وسوسه های شیطان.

1396/05/13 - 10:50 1396/05/13 - 10:50
sn313

تاریخ در حال تکرار است
زمان زمانه مختار ثقفی
اهل حق مجبورند خاموش بمانند و عده ای خدا نشناس بر سر قدرت
ما از تاریخ یاد گرفتیم
اصلح را انتخاب کنیم
حتی اگر 72 نفر باشیم
انتخاب روحانی برای دومین بار نشانه جهل و خواب جماعت است
ولی الحمدلله این انتخاب زیمنه سازی بیداریشان میشود
چند سیلی که بخوررند از انتخاب پستشان بیدار میشوند
به قول بزرگی
مردم ایران فردی را که بیشتر جوک بگوید و دروغ بیشتر دوست دارند تا فرد راه حق

1396/05/15 - 10:41 1396/05/15 - 10:41
58240815

باید به انتخاب مردم احترام گذاشت، شاید خواست ما نباشد ولی به احترام جمع باید سکوت کرد، این سیرۀ مولا علی است، گله کردن نوعی تفرقه افکنی و بر خلاف مصلحت اسلام است.

1396/05/16 - 21:14 1396/05/16 - 21:14
sin-re-78

در دوران" روحانییییی مچکریم"(!!!!!!):
من خود به چشم خویشتن دیدم "علی"را می بُرند!!

1397/02/6 - 23:01 1397/02/6 - 23:01
58240815

البته باز روحانی در قیاس با دیگران سالم تر است.

1397/02/9 - 23:49 1397/02/9 - 23:49
sn313

برای قیاس
طرفین قیاس
و
موضوع قیاس
باید مشخص باشد

1397/02/15 - 18:27 1397/02/15 - 18:27
58240815

قیاس بی طرف است.

1397/02/16 - 21:19 1397/02/16 - 21:19
sin-re-78

پس در مقایسه با "هیچ" بهتر بودن؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!

1397/02/16 - 23:09 1397/02/16 - 23:09
sn313

بعله
قانع شدم!!!!!!

1397/02/18 - 19:56 1397/02/18 - 19:56

پسندیده شده توسط