از جناب دکتر روحانی به جهت دمیدن روح امید در روح ملت مظلوم ایران تقدیر و تشکر می کنیم ، اگر چه عده ای مفت خور دیگر نمی توانند مفت بخورند!
دیدگاه
sn313

بله اما متأسفانه CPR شون خیلی شدید بود زد و مردم رو خفه کرد

1395/12/28 - 16:29
58240815

ما و خیلی های دیگر هم جزو مردم هستند،اگر چه شما و اربابتان آنها را خس و خاشاک می نامید!

1395/12/28 - 22:36
sn313

از کوزه همان برون اید ک در اوست.

1395/12/29 - 10:24
58240815

باید با واقعیت خارجیزندگی کرد،ولو رسانه و قدرت دست عده ای خاص باشد،گذشت زمانی که عده ای دیگران را بازی دهند.

1395/12/29 - 19:48

پسندیده شده توسط