زائری بارانی ام، آقا به دادم میرسی؟ بی پناهم،خسته ام، تنها، به دادم میرسی؟ گر چه آهو نیستم اما پر از دلتنگی ام ضامن چشمان آهوها به دادم میرسی؟ *در حرم نورانی آقا، نائب الزیاره و دعاگوی شما هستیم*
پیوست عکس:
۲۰۱۶۰۸۲۵_۱۷۰۷۵۹.jpg

پسندیده شده توسط