یادت باشد، زنها تنهاییشان را گریه میکنند ... و مرد ها،گریه شان را تنهایی...
پیوست عکس:
عکس-نوشته-های-فاز-عاشقی-و-غم-11.jpg
دیدگاه
naserkarami

اره خیلی اره اما کی میخوان بفهمن اوناکه هیچوقت نفهمیدن

1395/09/22 - 12:32

پسندیده شده توسط