بهترین نقاش دنیا هم که باشی... زیباترین انتــــظار را چشـــم هــا میکشنــد....
پیوست عکس:
g0rp_5806_710537995714665_6470507505951181783_n.jpg

پسندیده شده توسط