دست به دامن خدا که می شوم چیزی آهسته درون من به صدا می آید که... نترس! از باختن تا ساختن دوباره فاصله ای نیست...!
پیوست عکس:
دانلود (2).jpg

پسندیده شده توسط