سلام روزتون بخیر.کی ادبیات یاد داره؟؟؟
دیدگاه
a2016

وجدانن یاد داری؟؟

1395/08/30 - 08:09
a2016

معنی کردن شعر؟

1395/08/30 - 08:09
gerdoo

من بلدم

1395/08/30 - 08:15
a2016

شعرای حافظ سعدی این مدلی؟؟

1395/08/30 - 08:16
gerdoo

خب مال کتابای دبیرستانه؟

1395/08/30 - 08:16
gerdoo

نمونه بدین

1395/08/30 - 08:17
a2016

نه دانشگاه ولی تو فرض کن دبیرستانیه اسونن ولی من ادبیات کلا دوس ندارم

1395/08/30 - 08:18
gerdoo

اولا تو نه شما
بپرسین

1395/08/30 - 08:19
a2016

ببخشید حواسم نبود شما

1395/08/30 - 08:20
a2016

بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار

خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار

صوفی از صومعه گو خیمه بزن بر گلزار

که نه وقتست که در خانه بخفتی بیکار

1395/08/30 - 08:21
gerdoo

بامداد که همون صبح زوده که طول شب وروز یکسانه خیلی زیباست رفتن به صحرا و تماشای گل های بهاری
میگه ای راهب(ای بیدار) صومعه مکان عبادت راهبانه .ای راهب برو به گلزار و خیمه بزن از صومعه بیرون بیا که وقت و هنگام بیکار نشستن و استراحت نیست
تقریبا با بیت "تاکی می صبوح و شکر خواب بامداد هشیارگرد،هان،که گذشت اختیار عمر " قرابت معنایی داره

1395/08/30 - 08:29
gerdoo

تموم شد؟
سوالی باشه بپرسین تا شب اگه بتونم جواب میدم
یاعلی

1395/08/30 - 08:37
gerdoo

خواهش

1395/08/30 - 09:33 توسط Mobile
fatemeh-1380

این شعره مال هشتمه خیلی اسونه معنیش پرسیدن نداره دیگه

1395/09/9 - 16:36
a2016

مثال بود ابجی
سختن شعرای کتابمون

1395/09/9 - 16:39
fatemeh-1380

بله فهمیدم

1395/09/11 - 15:20
fateeh

خخ نفس چقد ادبیات سخخخخخخخخخخخته
پوفخخخخخخخ
ای خدا چه بیتایی پیدا میشه

1395/09/17 - 13:06
a2016

خخخخخخخ خندیدم خخخخخخخ

1395/09/21 - 18:44
fateeh

باشما نبودم

1395/09/22 - 23:52
a2016

منم با شما نبودم

1395/09/26 - 17:35
fateeh

نیاز تونستی بیا خصوصی کارت دارم

1395/09/26 - 19:03
gerdoo

اومدم

1395/09/26 - 20:03 توسط Mobile
fatemeh-1380

وایی خدا متین جان نباید بیای اینجا اخه بعضیا گناه دارن ضایه میشن:)

1395/10/28 - 14:05
fateeh

خخخخخ بعضی از این چیزا پرروترن

1395/10/29 - 13:11
gerdoo

فاطمه و متین بسه دنبال دردسر نگردین اینجا

1395/10/29 - 19:34 توسط Mobile
fateeh

ماااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟

1395/10/30 - 11:36
fatemeh-1380

باوشه نیاز جون ولی باید حق رو گرفت درک کن مگه نه متین جونم؟؟

1395/11/3 - 21:09
a2016

ﻓـــــﺂﺯ ﮔِـــﺮﻓﺘـــﯽ ﺧــَــﻔَﻦ

ﻫَـﻮﺍﺳـِــﺖ ﺑﺎﺷــِــﻪ

ﻓـــﯿﻮُﺯِﺕ ﺩَﺳـــﺘِﻪ ﻣــﺂﺱ…

1395/11/6 - 23:15
imahi

من از ادبیات بدم میاد

1396/02/28 - 23:10

پسندیده شده توسط