دلم.. یک اتفاق تازه می خواهد..!! نه مثل عشق و دل دادن..؛ نه در دام غم افتادن..؛ دگر اینها گذشت از ما..! شبیه شوق یک کودک.. که کفش نو به پا دارد و گویی کل دنیا را .. در آن لحظه به زیر کفشها دارد، دلم یک شور بی اندازه می خواهد! نه با تو .. با خودم تنها! فقط گاهی.. دلم یک اتفاق تازه میخواهد
دیدگاه
my_companion

ممنونم زهرا جان :) :x

1395/06/5 - 15:05
TANHA15

";)خواهش میشه

1395/06/5 - 17:07

پسندیده شده توسط