خدایا یک مرگ بدهکارم و هزار آرزو طلبکار . . . خسته ام . . . یا طلبم را بده یا طلبت را بگیر . . . !
دیدگاه
fateeh

عاشق شدییییی
کاملا مشخصه

1395/04/30 - 10:58
fateeh

حالا کی هست؟

1395/04/30 - 13:13
Sogand1

::::::<img src=(" title=":((" />(((((((((((((

1395/05/31 - 16:30
Sogand1

وات؟؟؟

1395/06/1 - 10:00
fateeh

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

1395/06/1 - 13:05

پسندیده شده توسط