پیوست عکس:
loverfun-rHqMKokn06Ku.jpg
دیدگاه
ffathi35

نازنین جون هم گل و هم عشق اقا ما اعتراض داریم ایماه جون تو فرق گذاشتن پس ما رو دوست نداری ؟

1395/03/25 - 00:28
imahi

نه همه عزیزین

1395/03/25 - 00:29
ffathi35

تو عزیزمی ایماه جون شوخی کردم

1395/03/25 - 00:31
n-_z-z

مرسی فدات عزیزم

1395/03/25 - 12:41
imahi

خواهش قربونت برم

1395/03/25 - 19:06
armineh_j

نازنین کجاست اون پسته؟؟؟؟؟؟تو خطاب به من هو رفتم نگاه کردم نبود

1395/03/31 - 12:58
n-_z-z

از بس جواب ندادی حذفش کردم

1395/03/31 - 13:00
armineh_j

نامردددددددددددددددددد

1395/03/31 - 13:07
n-_z-z

خخخخخخ یکی دیگه هدیه کردم

1395/03/31 - 13:09
armineh_j

ایوللللللللللللل رفیق خودمی

1395/03/31 - 13:19
n-_z-z

چاکریم دادا

1395/03/31 - 13:21

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط