اغلب مردم برای فهمیدن گوش نمی دهند،انها گوش می دهند که جواب دهند. . .

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط