اینم امضای من و بچه ها:: غزال ،خودم ،رها ،لاوین ،نازنین ،فافا ،متین ،صبا ،کیانا
پیوست عکس:
خوب.jpg
دیدگاه
fafa

خخخخخخخخخ

1395/01/17 - 22:53
sahar16

ما هم یادگاری نوشتیم دست نرگسه
معلوم نیس کجاسسسسس

1395/01/17 - 22:53
Lili

خخخخخخخخ

1395/01/17 - 22:54
nbrsh002347

بالاخره زدیش ......اورین

1395/01/18 - 19:43
sahar16

خخخخخ اره ولی اون نیست
دست خودشه اینو امروز کشیدیممممم

1395/01/18 - 19:45
MATIN79

اون امضای متینه واسه منه
امضا منم کپ همینه!!!

1395/01/18 - 21:53
Lili

خخخخخخخخ امضا خوشگلی نیس برا خودت

1395/01/18 - 21:55
MATIN79

من نگفتم خوشگله که ، پشمک
گفتم برا منم اینجوریه

1395/01/18 - 21:57
Lili

منم منظورم این بود یکم سلیقه ب خرج بده

1395/01/18 - 22:00
MATIN79

امضام اینه دیه

1395/01/18 - 22:02
TANHA15

به پای هم پیر شین

1395/01/19 - 19:23
sahar16

خخخخخخخخخخخخخخ ایول

1395/01/19 - 19:26
Lili

خخخخخخخخخخخخخخخ

1395/01/19 - 20:31
kamandbahal

کووو پ مال من؟

1395/01/21 - 15:24
Lili

وای یادم رفت ازت امضا بگیرم فردا میام امضا تو میگیرم بعد جدا میزنم

1395/01/21 - 15:25
kamandbahal

خیلی نامردی

1395/01/21 - 15:26
Lili

دی بخدا یادم رفت

1395/01/21 - 15:29
kamandbahal

مهم نی دیه

1395/01/21 - 15:32
Lili

قهریدی ؟؟؟

1395/01/21 - 15:34
kamandbahal

نه باو قهر کیلویی چند

1395/01/21 - 15:53
kamandbahal

امضام باارزش تر از این حرفاس که بزارن تو پروفایل توخخخخ

1395/01/21 - 15:54
armineh_j

بله بله مارو یادت رفت

1395/02/14 - 20:01
nbrsh002347

آرمینه گلی توکه همین دیروز اومدی فیس خخخخخ

1395/02/15 - 13:15
kamandbahal

خخخخخ یکی اینو بگیره

1395/02/22 - 09:18
Lili

خخخخخخخخخخ

1395/02/22 - 19:46
nbrsh002347

خخخخخخخخخخ

1395/02/22 - 22:47
armineh_j

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

1395/02/28 - 18:27
kamandbahal

خودشم خندید کم نیاره خخخخخخخخخ

1395/02/29 - 08:28
nbrsh002347

خخخخخخ اوره

1395/03/1 - 12:08

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط