نه به آمدن کسی دلخوشم ...نه به رفتن کسی دلگیر..بی کسی هم عالمی دارد...
دیدگاه
gerdoo

بچه ها این اکانت سحره خخخخخخ کشف کردم

1395/06/20 - 17:19 توسط Mobile
fateeh

بگو نیازخر کفن

1395/06/20 - 17:19 توسط Mobile
gerdoo

چی؟

1395/06/20 - 17:20 توسط Mobile
fateeh

که مال سحرو(

1395/06/20 - 17:20 توسط Mobile
fateeh

ه

1395/06/20 - 17:20 توسط Mobile
gerdoo

@zizi همون @paloo و@goldokhmal بود
یادته لیلی؟زیزی هوو ی تو بود؟

1395/06/20 - 17:21 توسط Mobile
gerdoo

گشتم اکانتو دیدم عکس چشم سحره و @PARDISرفیق صمیمی سحر فقط براش کامنت گذاشته

1395/06/20 - 17:22 توسط Mobile
fateeh

دروووغ

1395/06/20 - 17:22 توسط Mobile
gerdoo

بخدا راس میگم

1395/06/20 - 17:23 توسط Mobile
fateeh

خوش بحالت

1395/06/20 - 17:23 توسط Mobile
gerdoo

چرا؟

1395/06/20 - 17:23 توسط Mobile
gerdoo

@sha74 همون @Reza25 بود

1395/06/20 - 17:24 توسط Mobile
Lili

نه این اکانت سحر نیس
پردیس واسه منم کامنت میزاشت
هووی گلم و قبلا میشناختم یعنی ؟!!!!

1395/06/20 - 19:00
gerdoo

بله میشناختمش هووی گلتونو

نه اخه سحر عکس چشمشو گذاشت عمومی من سیو کردم همین بود

1395/06/20 - 19:33 توسط Mobile
Lili

خودمم قبلا میشناختمش
مسدود شده که نمیاد ؟؟

1395/06/20 - 20:27
gerdoo

پالو اره ولی زیزی نه

1395/06/21 - 09:51 توسط Mobile
Lili

پالو چرا ؟

1395/06/22 - 13:42
gerdoo

نمیدونم

1395/06/22 - 13:42 توسط Mobile
Lili

اسمت چه باحال شده

1395/06/22 - 13:46
gerdoo

ممنون :)

1395/06/22 - 16:18 توسط Mobile
fateeh

اسم چیش؟

1395/06/22 - 18:09 توسط Mobile
Lili

***نــــــــیاز خــــــانوم***
این اسمش

1395/06/22 - 18:43

پسندیده شده توسط