اگه دیدی کسی بخاطر چیزای کوچیک از دستت نارحت میشه بدون خیلی دوستت داره!!!!{-41-}

پسندیده شده توسط