یه خدایی تو ذهنمون ساختیم...یه خدایی برامون ساختن...با اون خدایی که هست ...فاصله اش یه خداس!!!

پسندیده شده توسط