شاید آن زمان که (آنتوان دوسنت اگزوپری) مشغول(نگارش) شازده کوچولو بود هیچ گاه فکرش را نمی کرد که دکانی باز شود برای یافتن دوست:دکانی که این روز ها در سایه گسترش اینترنت و ابزارهای موبایلی ایجاد شده اند تادر گوشه ای یکی از همین ابزارهای پرطرفدار خرید و فروش اجناس دسته دوم بخخشی را بوجود بیاورد برای یافتن هم صحبت همسفر و دوست .

پسندیده شده توسط