یکی ک دست به دعاش خوبه برام دعا کنه تا جوون مرگ نشم....مرسی {-3-}
دیدگاه
moha80

برای چی باید جوون مرگ شی؟

1394/12/12 - 16:11
delaram76

از بس حرص خوردم میترسم سکته کنممممممممممم

1394/12/12 - 16:11
moha80

خدا نکنه

1394/12/12 - 16:14

پسندیده شده توسط