فریاد زدم دوستت دارم، صدایم را نشنیدی! اعتراف کردم که عاشقم ، جرم مرا باور نکردی! گفتم بدون تو می میرم ، لبخندی تلخ زدی ! از دلتنگی ات اشک ریختم ، چشمهای خیسم را ندیدی! چگونه بگویم که دوستت دارم تا تو نیز در جواب بگویی؛ من هم همینطور! چگونه بگویم که بی تو این زندگی برایم عذاب است،تا تو نیز مرا درک کنی! صدای فریادم را همه شنیدند جز تو که باید می شنیدی!!!

پسندیده شده توسط