دنیا دو روز است، یک روز با تو و روز دیگر علیه تو، روزی که با توست مغرور نشو ، و روزی که علیه توست نومید مگرد؛ زیرا هر دو پایان پذیرند . حضرت علی (علیه السلام)

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط