مناجاتم با خدای یکتای بی همتا.........ای معبود من قادر مطلق این جهان و آن جهان ای الله من ای عزیز دل من ای خدای فهیم و رحیم وکریم و حکیم و عظیم و علیم و حلیم و سلیم ای خدای قادر و ای خدای ناصر ای رب العالمین ای الرالحمن الراحمین ای دانا و ای خدای توانا ای ناصر و ای قادر ای خدای یکتای بی همتا ای باریتعالی ای حق تعالی چگونه شکر نعمات و الطاف بی دریغت را بجایی آورم تا از من حقیر راضی و خشنود شوی ای خالق من چگونه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ .....دلنوشته ای فرخ لقا فتحی

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط