همانطوری هر کسی در زمان حیاتش سعی می کند مقداری از ثروتش را پس انداز نماید تا زمانیکه به آن اختیاج دارد از آن استفاده نماید مومن خدا هم با خواندن نماز سعی می کند ایمانش را نزد حق تعالی پس انداز نماید تا در روز آخرت شافعی او گردد و او را از هرگونه عذابی دور سازد ....دلنوشته ای از فرخ لقا فتحی
دیدگاه
mahde

کسانی که نماز نمی خوانند عاقبتشان خواهد شد؟! به چه وضعیتی جان خواهند داد؟!
وَ وُجُوهٌ يَوْمَئذِ بَاسِرَةٌ(24)
تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بهَِا فَاقِرَةٌ(25)
كلاََّ إِذَا بَلَغَتِ الترََّاقىِ‏َ(26)
وَ قِيلَ مَنْ رَاقٍ(27)
وَ ظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ(28)
وَ الْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ(29)
إِلىَ‏ رَبِّكَ يَوْمَئذٍ الْمَسَاقُ(30)
فَلَا صَدَّقَ وَ لَا صَلىَ‏(31)
وَ لَكِن كَذَّبَ وَ تَوَلىَ‏(32)
ترجمه آیات:
و در آن روز صورتهايى عبوس و در هم كشيده است، (24)
زيرا مى‏داند عذابى در پيش دارد كه پشت را در هم مى‏شكند! (25)
چنين نيست (كه انسان مى‏پندارد! او ايمان نمى‏آورد) تا موقعى كه جان به گلوگاهش رسد، (26)
و گفته شود: «آيا كسى هست كه (اين بيمار را از مرگ) نجات دهد؟!» (27)
و به جدايى از دنيا يقين پيدا كند، (28)
و ساق پاها (از سختى جان‏دادن) به هم بپيچد! (29)
(آرى) در آن روز مسير همه بسوى (دادگاه) پروردگارت خواهد بود! (30)
(در آن روز گفته مى‏شود او هرگز ايمان نياورد و نماز نخواند، (31)
بلكه تكذيب كرد و روى‏گردان شد، (32)
سوره مبارکه قیامة.

1394/12/4 - 07:42

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط