بعضــی از آدمــــــها پـر از مفهــــــوم هستـــند پـر از حس های خوبنـــــد پـر از حــــــرف های نگفــــــته اند چــــه هستـــــند .. هستـــــــند و چــــه نیســــتند .. هســــتند یادشـــــان .. خاطـــرشـــان .. حـــــس های خوبشــــــان آدمهـــا .. بعضــی هایشـــان .. سکوتشـــان هــم پر از حـــرف هســت پـر از مرهــــم به هــر زخــــــم است ! خوشحالم که دوستای گلی مثل شما دارم{-41-}@aaaaaaa @mmmmmmm @zahra716
پیوست عکس:
236x228_1448459458408815.JPG
دیدگاه
zahra716

پس من چی؟{-60-}

1394/09/4 - 18:16
ayda

شما رو تازه اشنا شدم
همچنین بانو {-35-}
:)

1394/09/4 - 18:17
zahra716

خییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییلی ممنونمممممممممم

1394/09/4 - 18:19
zahra716

آخه دلم گرفته خندم نمیاد
ولی به خاطر آبجی عزیزم می خندم:)

1394/09/4 - 18:21
ayda

زنده باشی ممنونتم :)
دلتم برو پیش خدا اینقد بهش بگو تا باز بشه اروم بشی مارو هم دعا کن :)

1394/09/4 - 18:23
zahra716

چشم حتما

1394/09/4 - 18:24
mmmmmmm

آهای رفیق مجازی، که نام و نشونت، رانمیدونم، وفایت و دوستیت، صدبرابر مدعیان حقیقی ارزش دارد

1394/11/8 - 12:31

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط