این روزها که شیعه کشی رخ نموده است شاید نوید آمدنت را دلالت است آقا! شکایت دلمان را کجا بریم "عجّل علی ظهور" شما اوج حاجت است

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط