ياد و خاطره همه جان باختگان زائران بيت الله الحرام را گرامي مي داريم ارواحشان شاد و غفران الهي شامل حال آنان باد

پسندیده شده توسط