چهــ مبتکرانهـــ
پیوست عکس:
3Jokes_Creative_Designs (117).jpg
دیدگاه
RazaaN

برق اتصالی کنه کل دارایی ش سوت میشه ...
مبتکرانه س :|؟

1394/07/1 - 00:48
ZeInOo

برق نداره که
شبیه پریزه فقط

1394/07/1 - 15:59

پسندیده شده توسط