سوار تاکسی شدم گفتم : وای چقدر شهر عوض شده آدماش چقدر عوض شدن خونه ها چقدر عوض شده مغازه ها همه چی تغییر کرده . . . راننده تاکسی پرسید : ببخشید شما خارج از کشور بودید؟ گفتم : نه بابا. اینترنتم قطع شده اومدم بیرون از خونه
دیدگاه
1154493

پس تموم وقت بهرمندي

1394/06/23 - 18:15

پسندیده شده توسط