بیشعور ترین عضو بدن... . . . اون مژه ایه که صاف فرود میاد تو چشمت... لامصب تا دستتو تا آرنج نکنی تو تخم چشات ول کن نیس

پسندیده شده توسط