يه روز مامانم يه طرحي داد، هرکي ديرت ازخواب بيدار شه اون بايد رخت خوابا رو جمع کنه . . . . الان نزديک سه هفته هست که هيچ کس نخوابيده،راستي بابام تشنج کرد خواهرمم بستري تو بخش روح و روان فقط منو مامانم مونديم خدا بهمون رحم کنه!!!!

پسندیده شده توسط