تا بحال دقت کردی چه قدر هوا خوبیه؟؟ افتابی از کناره اسمان چشمک میزند و ماهی از پهنه آسمان دور میشود صحنه دل انگیزیست و عاشقی دارد این پست را میخواند عاشقی که جز من به چیزی فکر نمیکند{-35-}{-41-}{-21-}{-54-}{-54-}{-26-}{-26-}{-25-}{-25-}
دیدگاه
bahareh

chera donbalam nemikoni?????????????//

1394/06/13 - 17:12
mirm771

مگه قایم ماشکه؟؟

1394/06/13 - 17:16
bahareh

تو قلعه شما به قایم باشک میگن قایم ماشک؟؟؟؟

1394/06/13 - 17:20

پسندیده شده توسط