جنس مخالف را بشناسید جالبه بخونید نکاتی از کتاب: چرا مردها به حرف زنان گوش نمی‌دهند؟ و چرا زنان زیاد حرف می‌زنند و بد پارک می‌کنند؟ 1-تفاوت با تساوی حقوق در تضاد نیست. منظور از تساوی حقوق، آزادی برای انجام کاری است که برای آن ساخته شده‌ایم و تفاوت این است که زن و مرد برای کار یکسان ساخته نشده‌اند. 2-زنان و مردان با یک‌دیگر فرق می‌کنند؛ نه بهترند و نه بدتر، بلکه متفاوتند. 3-به علت ظلم‌هائی که در تاریخ به زنان شده است؛ هر صحبتی مبنی بر متفاوت بودن زنان و مردان را، مخالفت با تساوی حقوق زن و مرد و سخنی ناپسند می‌دانند. 4- برابری زن و مرد یک قضیه مصلحتی و به عبارت دیگر اخلاقی است؛ اما پرسش درباره‌ی تمایزات اساسی بین آن‌ها، یک مسئله علمی است. 5-حجم هورمون‌ها و پیوندهای مغز که در رحم مادر شکل می‌گیرند؛ افکار و رفتارهای ما را تعیین می‌کنند. بنابراین از ابتدا دو جنس، هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی متفاوتند؛ یعنی برابر نیستند. 6-شناختن جنس مخالف یک امتیاز بزرگ است. 7-زنان خیلی سریع می‌فهمند که کسی غمگین یا ناراحت است ولی مردان تا کسی گریه نکند و ناراحتی خود را بیان نکند؛ ناراحتی او
دیدگاه
mirm771

لطف دارید
شناختیشون؟؟
برید دستگیرشون کنید بگیریدشون

1394/06/8 - 18:08
banoomah

گرفتمش
مدتهاست تو حبسه

1394/06/8 - 18:27
banoomah

چون شما میگید آ وگرنه....

1394/06/8 - 18:33
mirm771

سانسور در ملا عام؟
سانسور چی متشکریم

1394/06/8 - 18:34
banoomah

وا خدا مرگم +18شد

1394/06/8 - 18:35

پسندیده شده توسط