عاشقان،اینجا کلاس درس ماست ماهمه شاگرد و استادش خداست درس آن راه کمال و بندگیست شیوه ی انسان شدن در زندگیست امتحانش ازکتاب معرفت نمره اش ایمان وتقوا، منزلت باعمل تنها بود این آزمون از مسیرعقل رفتن تاجنون باید اینجا چشم دل را وا کنی تاکه درعرش خدا ماوا کنی درس اول در وصالش، اشتیاق درس آخر، وصل و پایان فراق شرط اول،عاشقی، تسلیم عشق ورنه بیخود دیده ای تعلیم عشق شاهدان درحلقه تسلیمند و بس محو رخسار گلی بی خار و خس حالیا در حلقه می باید طواف کعبه ی دل میدهد ما را کفاف حاجیا من قبله را گم کرده ام سوی میخانه تبسم کرده ام مطربا سازت اذان هرچه مست بر دل رند خراباتی نشست من نمازم سوی تاکستان عشق باده می نوشم من از دستان عشق عاشقان در حلقه شیدایی کنند دیو و شیطان را اهورایی کنند بشکن اینک آن بتان بی شمار تا که از پرده برون آید نگار باید اسماعیل خود قربان کنی تا که خود را لایق جانان کنی آن زمان گر طی شود راه کمال می شوی شایسته از بهر وصال خوش بود آن وحدت و دیداریار میشود پاییز عمرت چون بهار ********* عاشقان اینجاکلاس درس ماست

پسندیده شده توسط