. از ایت الله بهجت(ره) پرسيدند: آيا آدم گناهڪار هم مےتواند امام زمانش را ببيند؟ جواب دادند : شمر هم امام زمانش را ديد! اما نشناخٺ... اللهم عرفني حجتڪ ...

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط