ویکتور هوگو یک جمله ای دارد که نمی دانم از گوستاولوبون است یا همین حسین پناهی خودمان، اما بیشتر به حرف های کوروش کبیر می ماند که آنتوان چخوف از او نقل کرده و بعد به دست دکتر شریعتی رسیده که فکر کرده انیشتین آن را از هرودت گرفته و به اسم ابراهام لینکن منتشر کرده اما به عقب که باز گردی یا از گاندی است یا مارتین لوترکینگ ... خلاصه آنچه او فکر میکرد و ما فکر میکنیم چه بسا تخیلی بیش نباشد. طنز تلخ جامعه امروز ماست.... از کپی برداری های نا آگاهانه ما

پسندیده شده توسط