دختری واسه شهریه دانشگاهم مونده بود یکی از دوستاش گفت بیابرو فروشندگی کن برجی ۶۰۰بهت میده قیافه داری جذب مشتری میشی قرار بود وقتش را بدهد، زیبایی اش را بفروشد ، خدا رو شکر پی برد که بهایش خداست و به این قیمت نفروخت {-35-}{-47-}
دیدگاه
asma

خدا روشکر
فقط اون دانشگاهشو درست کنید

1394/05/28 - 11:34
mirm771

درسته که

1394/05/28 - 11:52
asma

خب‌درسته‌لابد

1394/05/28 - 12:33 توسط Mobile
yase

لایک...

1394/05/30 - 00:38

پسندیده شده توسط