همیشه تو زندگیت سعی میکنی چیزهای از دست رفته رو به دست بیاری ولی چیزهای بیشتری از دست میدی !!! " جایی برای پیرمردها نیست "
دیدگاه
alialavi14

آفرین لایک

1394/03/30 - 17:03

پسندیده شده توسط